Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
21/08/2018 | 03:33 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
27/12/2017
Ord. 4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
27/12/2017
Ord. 2 Impost sobre Activitats Econòmiques
27/12/2017
Ord. 1 Impost sobre Béns Immobles
1/1/2017
Ord.36 Taxa utilització dels Horts Municipals
1/1/2017
Ord.35 Taxa prestació servei Prevenció Incendis Foretals
1/1/2017
Ord.34 Taxa estacionament Vehicles Tracció Mecànica en vies públiques
1/1/2017
Ord.24 Taxa Subministrament Aigua Potable
1/1/2017
Ord.21 Taxa Instal·lació de Quioscos en la via pública
1/1/2017
Ord.19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
1/1/2017
Ord.18 Taxa Ocupació terrenys ús públic amb mercaderies, runes i altres instal·lacions
1/1/2017
Ord.15 Ordenança General de Preus Públics
1/1/2017
Ord.13 Taxa Servei Cementiri Municipal
1/1/2017
Ord.11 Taxa servei Clavegueram
1/1/2017
Ord. 8 Taxa Llicència d'Autotaxi
1/1/2017
Ord. 6 Reguladora de Contribucions Especials
1/1/2017
Ord. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
< 12
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043