Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Tràmits i gestions
previsio
 
 
23/02/2018 | 19:08 h

Padró habitants
Sol·licitud de volant de convivència actual
Sol·licitud modificació dades del padró
Àrea del territori
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació previà d'Activitats de l'Annex III
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Comunicació prèvia d’obertura
Comunicació previà d'obertura en matèria de salut alimentària
Declaració responsable d’obertura
Llicència d´Obres Menors
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.
Tràmits Serveis Tècnics - Àrea d'Urbanisme
Esports
Cessió i lloguer d'equipaments
Ensenyament
Assessorament i orientació acadèmica
Cessió i lloguer d'equipaments
Inscripció a l'escola d'adults
Promoció econòmica
Formulari d'alta servei adreçat a emprenadors
Sol·licitar el carnet de la Sala d’Internet
Sol·licitud Borsa de Treball, ciutadans
Sol·licitud Borsa de treball, empresaris
< 1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona