Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
21/08/2018 | 02:49 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries > Convocatòria Tècnic auxiliar de Biblioteca
13/2/2018
Bases reguladores del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació en règim laboral temporal, d'un/a tècnic/a auxiliar de biblioteca, mitjançant concurs.
Convocatòries > Convocatòria tècnic/a d'Educació
22/5/2018
Anunci declarar desert el procés selectiu de Tècnic/a d'Educació.
15/5/2018
Anunci del llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos del procés selecció Tècnic/a d'educació
19/4/2018
Anunci llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció del Tècnic d'Educació.
14/11/2017
Anunci de la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu d'un/a Tècnic/a d'Educació.
Convocatòries > Convocatòria Tècnic Mig l'àrea de Secretaria
27/3/2018
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió de Secretaria.
20/3/2018
Anunci puntuació prova teòrica del procès selectiu d'una plaça Tècnic Mig de Gestió de l'area de Secretaria.
9/3/2018
Anunci llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu Tècnic mig de l'àrea de secretaria.
12/2/2018
Anunci llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció Tècnic mig de l'àrea de Secretaria.
27/12/2017
Anunci de les Bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tècnic/a mig de l’àrea de Secretaria de l’ajuntament.
27/12/2017
Convocatòria DOGC Bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tècnic/a mig de l’àrea de Secretaria de l’ajuntament.
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
16/2/2018
Anunci reconeixement mèdic convocatòria sistema mobilitat horitzontal, d'un agent de Policia Local.
8/2/2018
Anunci resultats prova psicotècnica, subprova 2 del procés selectiu, mobilitat horitzontal.
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
17/1/2018
Anunci de puntuacions totals de totes les fases per a la provisió d'una plaça de Policia Local.
Convocatòries > Oferta pública d'ocupació
16/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal laboral publicat al Butlleti Oficial de la Província
16/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal laboral publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
9/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari publicat al Butlleti Oficial de la Província
9/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
5/12/2014
Oferta Pública d''Ocupació 2014
1/4/2014
Oferta Pública d'Ocupació
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043