Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
23/10/2019 | 16:13 h
Informació oficial
previsio
 
 
23/10/2019 | 16:13 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2018
4/6/2018
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Folch i Torres entre els carrers Sant Lluís i l'Avinguda del Mar.
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P2 curs 2018-2019
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P1 curs 2018-2019
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P0 curs 2018-2019
21/5/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i informació pública del pla especial d'assignació d'ús d'equipament tècnic en l'àmbit de Mas Reixac
11/5/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i d'informació pública del projecte de rehabilitació parcial del castell de Palafolls
7/5/2018
URBANISME: anunci aprovació conveni Inditex, SA
3/5/2018
Anunci de la modificació del règim de dedicació d'un regidor.
26/4/2018
URBANISME: anunci d'aprovació del conveni urbanístic de gestió sobre el finançament del pla especial urbanístic d'infraestructures dels sectors industrials de Mas Puigvert
30/4/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals, concretament de Música del mes de Maig-18
16/4/2018
Anunci de la modificació de les delegacions dels regidors segons decret Alcaldia 459-18.
26/3/2018
Aprovació inicial del projecte constructiu d'una millora de l'accés al pont de la carretera B682 en el marc de la ruta de la Tourdera.
20/3/2018
URBANISME: anunci d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la UA 17
9/3/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals, concretament del Servei Respir febrer-18
6/3/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals en concret el Segon trimestre del curs 17-18 de Dansa
28/2/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i informació pública de conveni urbanístic de gestió sobre el finançament del pla especial urbanístic d'infraestructures dels sectors industrials del Mas Puigvert
23/2/2018
Anunci modificació règim dedicació d'un regidor
21/2/2018
Anunci aprovació inicial Reglament ús instal·lacions esportives
21/2/2018
Anunci aprovació inicial del Reglament ús i funcionament intern "la nau"
16/2/2018
Anunci de l'acord de Ple de la modificació de la dedicació del Regidor d'Urbanisme i Salut Pública
< 1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043