Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Serveis
previsio
 
 
18/02/2018 | 12:00 h

Serveis Tècnics


Aquest servei engloba tot el relacionat amb obres, activitats i llicències medieambientals. Els trobem classificats en 4 grans grups:

 

1)  Arquitecte municipal, gestiona els següents tràmits:

- Obra major

- Parcel·lacions

2) Arquitecte tècnic municipal:

- Llicència d´Obres Menors

- Llicència d´ocupació de via pública

- Llicència d´ocupació de la via pública per terrases

- Primera utilització ocupació dels edificis i les construccions.

- Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística.

- Innecessarietat de parcel·lació

- Certificat d'adreça i número de policia

- Retorn dels avals dipositats per la execució d'obres.

3) Enginyer municipal

- Sol·licitud de transmissió de titularitat d'activitat.

- Col·locació de grues.

- Comunicació prèvia d'obertura d'activitat innòcua

- Comunicació prèvia d'obertura d'activitat amb incidència ambiental. (Annex III)Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsNúmero de visites
1814
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona