Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
23/10/2019 | 15:07 h
Informació oficial
previsio
 
 
23/10/2019 | 15:07 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
1/10/2019
URBANISME: Anunci d'aprovació inicial del Ple de 19/09/19, de procediment d'operacions jurídiques per regularitzar determinades cessions anticipades
27/9/2019
Anunci resultat totes les fases procés selectiu borsa de treball d'educadors/res de l'escola de música i dansa
26/7/2019
Anunci dels resultats provisionals del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de caporal de la Policia Local
13/5/2019
URBANISME: anunci de l'aprovació inicial del conveni amb la societat Inditex, SA
9/5/2019
Anunci de les bases del procés selectiu per a la provisió, mitjançant promoció interna, d'una plaça de caporal de la policia local
8/5/2019
Anunci dels resultats de la prova pràctica del procés selectiu per a la provisió amb caràcter interí d'una plaça de tresorer/a
30/4/2019
Anunci dels resultats de l'exercici específic de coneixements de català nivell B2 del procés selectiu per a la creació d'una borsa de la brigada municipal
26/4/2019
URBANISME: anunci de l'aprovació inicial de les bases d'actuació i estatuts de la Junta de Compensació corresponents al sector 10-16 del nucli nord Sant Genís
8/4/2019
URBANISME: Anunci d'aprovació definitiva del projecte per a l'adequació dels espais per ubicació d'illes de reciclatge
11/10/2018
URBANISME: anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra de reforma de la planta baixa de l'edifici de l'ajuntament per a implantació de l'OAC
23/7/2018
URBANISME: anunci d'aprovació definitiva del projecte de rehabilitació parcial del Castell de Palafolls
6/7/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial del projecte de millora de la intersecció dels carerrs Lluís Companys, Passada i Ramon Turró
18/5/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals, concretament del Servei Respir abril-18
26/4/2018
URBANISME: anunci d'aprovació del conveni de gestió sobre el finançament del pla especial urbanístic d'infraestructures dels sectors industrials de Mas Puigvert
12/12/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del Servei de Respir corresponent al mes de novembre-2017
Plens municipals > Ordre del dia 2019
15/10/2019
Ordre del dia de la convocatòria del Ple ordinari de data 17 d'octubre de 2019
17/9/2019
Ordre del dia de la convocatòria del Ple ordinari de data 19 de setembre de 2019
16/7/2019
Ordre del dia de la convocatòria del Ple ordinari de data 18 de juliol de 2019
27/6/2019
Ordre del dia de la convocatòria del Ple extraordinari de data 2 de juliol de 2019
10/6/2019
Ordre del dia de la convocatòria del Ple extraordinari de data 12 de juny de 2019.
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043