Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
19/02/2018 | 10:44 h

Anunci de la convocatòria als aspirants admesos dels dies de celebració de les proves i aprovació de la composició del Tribunal Qualificador per a la provisió de 3 agents de la Policia Local de Palafolls

9 d'agost de 20179 d'agost de 2017 Anunci convocatòria dies de les proves i aprovació del Tribunal QualificadorNúmero de visites
851


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona