Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
21/05/2018 | 21:00 h

Modificació puntual DEL PLA GENERAL EN LA UNITAT D´ACTUACIÓ UA 17 "MAS REIXACH"

5 de juny de 20134 de novembre de 2010Modificació puntual per a canvi del paràmetre de separacions a llindars (s´exclou la modificació de la separació de l´altell). Aprovat segons acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme del 4 de novembre del 2010. Número de visites
1252


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona