Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
04/02/2023 | 22:26 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
04/02/2023 | 22:26 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries > Convocatòria Borsa de Treball de Redactor/a de la Ràdio -ABRIL 2022-
7/4/2022
Anunci publicació BOPB bases reguladores del procediment de selecció per a la creació d´una Borsa de Treball de Redactor/a de la Ràdio.
23/5/2022
RESULTATS FINALS PROCES SELECTIU REDACTOR/A RADIO MUNICIPAL
Convocatòries > Convocatòria d´una plaça de Caporal de la Policia Local de Palafolls, promoció interna -OCT 2021-
26/11/2021
RESULTAT PROVA PRÀCTICA PLAÇA DE CAPORAL - TORN PROMOCIO INTERNA
Convocatòries > Convocatòria de personal de l'Escola de Música i Dansa
2/9/2021
Anunci resultat exercici específic de coneixement de català del procés selectiu del personal de Música i Dansa - ESPECIALITAT TROMBÓ
Convocatòries > convocatòria d'un arquitecte amb caràcter interí, juny 2021
10/9/2021
RESULTAT PROVA DE CONEIXEMENTS ARQUITECTE INTERI
Convocatòries > Convocatòria, d'una plaça de Caporal de la Policia Local de Palafolls, per promoció interna 2021
9/7/2021
ANUNCI RESULTAT PROVA TEORICA PLAÇA CAPORAL - PROMOCIO INTERNA
Convocatòries > Convocatòria plaça Secretari, funcionari de l'Administració Local reservats a FHN
2/8/2021
Anunci per proveir el lloc de treball de secretari de l’Ajuntament, funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant qualsevol dels procediments de cobertura no definitiva
Convocatòries > convocatòria d'un arquitecte amb caràcter interí 2021
28/4/2021
Anunci convocatòria, procés selectiu mijançant concurs oposició per a la provisió amb caracter interí d'un arquitecte per execució de programes de caràcter temporal
Convocatòries > Convocatòria 3 places d'agent de la Policia Local de Palafolls
5/2/2021
Anunci resultats prova de coneixements de la llengua catalan
22/12/2020
Anunci de rectificació de l'error material contingut a les bases reguladores del procés selectiu per la a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local de Palafolls
Convocatòries > Convocatòria tècnic superior d' informàtica
4/11/2020
Anunci de la convocatòria del procès selectiu mitjançant concurs oposició per a la provisió amb caràcter interí d'una plaça de tècnic superior d'informàtica.
Convocatòries > Convocatòria tècnic auxiliar d'informàtica
4/11/2020
Declaració responsable de participació en processos selectius
Convocatòries > Convocatòria tècnic mig secretaria
16/12/2020
RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS TÈCNIC MIG SECRETARIA
4/11/2020
Model instància específica del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mig de secretaria
Convocatòries > Convocatòria tècnic/a educació
4/11/2020
Declaració responsable de participació en processos selectius
4/11/2020
Anunci de la convocatòria del procés selectiu de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Palafolls, per la via de la consolidació de l'ocupació temporal (COT) de la plaça de tècnic d'educació
23/10/2020
Anunci Bases específiques reguladores del procés selectiu de cobertura definitiva de places de la plantilla de l' Ajuntament de Palafolls (COT), de la plaça técnic/a d'educació
Convocatòries > Convocatòria educador/a social
23/10/2020
Anunci bases específiques reguladores del procés selectiu de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Palafolls (COT) de la plaça d'educador/a social.
Convocatòries > Convocatòria oficial 1ª de fuster
23/10/2020
Anunci bases especifiques reguladores del procés selectiu de cobertura definitiva de places de la plantilla de l'Ajuntament de Palafolls (COT) de la plaça d'oficial 1ª de fuster
Convocatòries > Convocatòria arquitecte tècnic
4/9/2020
Instància específica del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a
< 12345 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043