Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Tràmits i gestions
previsio
 
 
18/02/2018 | 11:56 h

Comunicació i sol·licitud d'afectacions viàries


Formulari de comunicació i sol·licitud d'afectacions viàries



Qualsevol persona



Telemàticament les 24 h del dia o presencialment a la Comissaria de Policia



Ordenança general núm.15 sobre preus públics municipals.
Ordenança fiscal núm.18 de taxes per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.



Ordenanaça municipal de circulació


Internet

Comunicacio i sol·licitud d'afectacions viàries


Presencial


Policia



La sol·licitud degudament complimentada



Número de visites
767
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona