Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Tràmits i gestions
previsio
 
 
21/05/2018 | 21:01 h

Comunicació de crema


És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 15 d'octubre i el 15 de març.

S'ha de realitzar la crema entre les 8 h del matí i les 18 h de la tarda



Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta, durant la tardor i l'hivern.



Del 15 d'octubre al 15 de març. De dilluns a divendres de 9h a 14h



Presencialment, es dona la autorització per fer la crema al dia següent, si el tramita es realitza online, fins que no es gestioni i es doni el premis no es podrà realitzar.



Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Llei 6/1988 , de 30 de març, forestal de Catalunya.


Presencial

• En el moment de la crema s’ha de dur a sobre el justificant de la sol·licitud de comunicació de crema.

MESURES PREVENTIVES QUE S'HAN D'ADOPTAR:
• Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
• La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
• La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
• La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

RESTA PROHIBIT:
• Llençar objectes encesos.
• Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.


A part de lliurar-lo a l'Ajuntament, el comunicat també es pot lliurar directament a:
Oficina Comarcal del Maresme del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Avd. Benjamino farina, 135( edifici del mercat de la flor i la planta ornamental)
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93.7540390 Fax: 93.7501879
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. Excepte festius.



Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls



El formulari adjunt que podeu trobar a sota d'aquesta informació i que podeu descarregar-vos per tal de dur-lo al Registre de l'Ajuntament degudament complimentat. 

 

*El document de sol·licitud només el pot presentar el sotasignant de la comunicació. En cas que una altra persona presenti el document aquesta ha de dur i adjuntar fotocopia del DNI i permís de la persona que sol·licita l'autorització de la crema. 



Número de visites
1906
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona