Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
23/07/2021 | 19:08 h
previsio
 
 
23/07/2021 | 19:08 h

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic


Els habitatges d'ús turístic (HUT) són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

L'habitatge a de complir les condicions següents:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'ajuntament competent.

Per donar de baixa un habitatge d’ús turístic: caldrà sol·licitar-la mitjançant instància genèrica.El propietari de l'habitatge o el representant365 dies de l'any3 mesos0LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002 )
DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. (DOGC núm. 6268 publicat el 05/12/2012 )


Internet

Cal adjuntar la instància tipus i la documentació que es demanahttps://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%


Presencial

De dilluns a divendres de 9h a 14hRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls- Sol·licitud degudament omplerta.

- DNI del titular

- Escriptura de propietat.
- La cèdula d’habitabilitat, en vigor

- DNI/NIF/CIF de la persona gestora.

- Autorització del titular a la persona gestora.

- DNI/NIF de la persona física representant de l'empresa gestora (cas que el gestor sigui persona jurídica).Número de visites
884
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043