Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/09/2021 | 09:25 h
previsio
 
 
20/09/2021 | 09:25 h

Preinscripció a la llar d'infants municipal CURS 2019-2020


Al formulari tipus caldrà adjuntar la següent documentació: 

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI de la persona sol·licitant. En cas de fer-se presencialment caldrà dur la documentació original i en el cas del tràmit electrònic caldrà annexar una còpia autèntica. 

Pel curs escolar 2019-2020 la llar comptarà amb una aula de nadons, dos aules de P1 i tres aules de P2. 

 

MÉS INFORMACIÓ:

La Llar d’infants pública de Palafolls compta amb el codi 08047273, és de titularitat municipal i està ubicada al carrer de Can Baltasar s/n.Del 13 al 24 de maig de 2019. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019.
. Termini per presentar una reclamació: del 5 a l'11 de juny de 2019.
. Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019.
. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 18 de juny de 2019.
. Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
* El calendari estarà supeditat al nombre de sol·licituds i places disponibles.Un cop comunicada l'atorgació de la plaça caldrà abonar en el període indicat la matrícula d'un import de 71,50 euros. El no abonament de l'import suposarà la desistimació de la plaça.- Aprovació de la Junta de govern en data de 6 de maig de 2019.
- Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.
- Conveni de 7 de juny de 1993 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palafolls per la creació de la llar d’infants pública de Palafolls de titularitat municipal.


Internet

Cal annexar, degudament complimentada, la sol·licitud que es troba disponible en aquesta gestió al tràmit d'instància genèrica així com la documentació relacionada a la descripció d'aquest tràmit.https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%


Presencial

Horari d'atenció presencial de 9 a 14 hRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsPosteriorment, si la plaça és adjudicada, s´haurà de formalitzar la matrícula durant el període indicat i aportar la següent informació:

 • 4 fotografies carnet
 • Carnet de vacunes, fotocòpia i original
 • Tarja mèdica, fotocòpia i original
 • Certificat mèdic
 • Si s´escau:
  • Declaració d´Hisenda
  • Certificat de discapacitat, fotocòpia i original
  • Carnet de família nombrosa
  • Certificat mèdic oficial, si cal dieta específicaNúmero de visites
1665
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043