Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/09/2021 | 09:40 h
previsio
 
 
20/09/2021 | 09:40 h

Sol·licitud de canvi de domicili


Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.
Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.De dilluns a divendres de 9 a 14 hInmediatGratuït


Presencial


Registre i atenció al ciutadà - Ajuntament de PalafollsDocuments identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  • Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.Menors d'edat: llibre de família.

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  • Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI.
  • Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta.
  • Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat.Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la titularitat o arrendament.Número de visites
3983
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043