Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
23/01/2022 | 14:51 h
previsio
 
 
23/01/2022 | 14:51 h

Sol·licitud autorització per a la realització d'activitats a la via pública


Sol·licitud d’autorització per a la realització d’activitats a la via publica, utilització d’equipaments municipals o utilització de material de l’Ajuntament.

Cal realitzar el tràmit amb una antel·lació mínima de 30 dies hàbils a la data de celebració de l'activitat.

Al realitzar el tràmit telemàtic, cal omplir la instància genèrica així com adjuntar la sol·lcitud d'activitats a la via pública complimentada (document al marge dret)Qualsevol persona, entitat o associació365 de l'any30 diesA determinar pel consistoriOrdenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
Resta de normativa aplicable.


Internet

S'haurà de sol·licitar mitjançant la instància genèrica i adjuntar-hi el formulari normalitzat, degudament complimentat(sol·licitud activitats via pública)https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=124&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%


Presencial

La sol·licitud es podrà presentar a l'oficina d'atenció al ciutadà de dilluns a divendres de 9h a 14hRegistre i atenció al ciutadà - Ajuntament de Palafolls- Memòria descriptiva                                 

- Plànol de situació i ubicació

- Contractació de cabines higièniques o justificant                         

- Pòlissa i rebut de l’assegurança de RC □Memòria de seguretat (≥500 persones)                                     

- Altres ___________________________

* Les dades de caràcter personal que ens han proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Palafolls. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Palafolls.Número de visites
1715
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043