Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
21/11/2019 | 21:41 h
Notícies
previsio
 
 
21/11/2019 | 21:41 h

La Policia Local de Palafolls ha instruït 223 atestats i 240 actes administratius durant el primer semestre de l'any

30 de juliol de 2019El cos de Policia Local ha dut a terme moltes accions diàries entorn del compliment de les normes de mobilitat o de les ordenances relacionades amb el civisme, així com per vetllar per la seguretat ciutadana, etc. Un volum d'accions i tasques que queden plasmades en la memòria semestral del servei i on queda palès quines són les categories d'atestats o actes administratius amb més presència i volum a la nostra localitat.

Pel que fa als atestats, d'entre els 223 duts a terme pel cos de Policia Local de l'1 de gener al 30 de juny en destaquen 104, és a dir, un 46,63% que són els relacionats amb els furts o els robatoris o contra el patrimoni. Tot seguit són les pèrdues, és a dir els objectes o la documentació extraviada, que representen un 26,45% dels atestats duts a terme i que en números absoluts és de 59. Finalment, els oficis judicials fan acte de presència amb un 16,59%.

En la tramitació administrativa la Policia Local ha dut a terme 240 actes dels quals sobresurten el 32,08 % relacionats amb diferents temes com és l'àmbit dels menors o danys en la via pública. En un segon nivell hi ha els vehicles abandonats amb un 19,17% i l'ordenança de civisme i tinença d'animals, amb un 17,50% i un 14,17% respectivament, les que han generat més gestió administrativa.

Aquestes xifres posen en relleu les diferents tipologies d'accions que desenvolupa el cos de Policia Local així com també ret comptes de la gestió del servei.

Per últim, pel que fa al perímetre d'acció del cos de Policia Local, cal destacar que la zona centre concentra el volum més gran de serveis. Cal però puntualitzar que en aquesta zona s’hi comptabilitzen el gran nombre d'accions de la Policia que no poden ser relacionades amb cap altre dels nuclis d'habitants de la nostra localitat. Concretament a la zona centre es concentra un 62,01% de les accions policials, enfront de Sant Lluís que seria la segona zona amb un 17,92%.Número de visites
166
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043