Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
09/02/2023 | 00:04 h
previsio
 
 
09/02/2023 | 00:04 h

Fins el 12 de juny es poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020

28 de maig de 2019


El Consell Comarcal del Maresme obre la convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020 que s'han de tramitar al consistori on s'està empadronat. El termini per presentar les sol·licituds és a partir de demà 29 de juny i fins el 12 de juny

Els interessats en tramitar aquest ajut poden fer-ho presencialment recollint els impresos a i fent la petició via instància genèrica a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 9 a 14 h de dilluns a divendres. La sol·licitud específica de la convocatòria es trobarà disponible per a la seva descàrrega a partir del 29 de maig dins el tràmit telemàtic específic. En cas de voler fer la sol·licitud telemàticament recordem que s'hauran de seguir les instruccions a la drecera del tràmit específic de la convocatòria Ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020

Recordem que les sol·licituds s'han de lliurar a l’Ajuntament del municipi on els alumnes estan empadronats. El Consell Comarcal no acceptarà sol·licituds de particulars. Els alumnes escolaritzats en una comarca diferent a la de residència i que sol·licitin ajuts individuals de menjador socioeconòmics s’hauran d’adreçar al Consell Comarcal del on estiguin escolaritzats. 

Quan es tracti de germans, hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans amb la documentació completa i s’haurà d’ordenar alfabèticament pel 1er cognom del germà més petit.

A continuació detallem la documentació que cal aportar a la sol·licitud: 

- Dades personals i familiars
 Fulls de sol·licitud omplerts i signats
 Fotocòpia dels DNI/NIE DE TOTS els integrants de la unitat de convivència o llibre de família en el cas que els menors no en disposin
 Codi IDALU: el codi identificador de l’alumne, si és el primer cop que es demana la beca de menjador. Cal demanar-lo al centre escolar.
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 Certificat de discapacitat (CAD) del sol·licitant o germans
- Dades laborals i econòmiques
Es recomana haver fet la declaració de la Renda 2018 o tenir-la en tràmit. Quan no es pugui obtenir informació del nivell de renda familiar a través de l'AEAT:
Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de les subvencions rebudes per a pagar el lloguer
 En cas de rebre RGC (Renta Garantida de Ciutadania) el certificat es farà d’ofici des de Serveis Socials
 Certificat 2018 de pensions i/o ajudes (contributives i no contributives)
 En cas d’atur o subsidi: certificat dels ingressos de l’any 2018
AVÍS: CAL PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA I LES SOL·LICITUDS OMPLERTES I SIGNADES PER TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS.Número de visites
1159
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043