Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
09/12/2022 | 12:31 h
previsio
 
 
09/12/2022 | 12:31 h

L’Ajuntament dedicarà mig milió més a reforçar i estabilitzar la seva plantilla amb l’aprovació del pressupost de 2020

13 de febrer de 2020


L’aplicació d’aquest criteri té per objectiu millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania. Les retribucions dels treballadors augmentaran en un 2,8% i s’inclouen noves aplicacions per a les regidories de nova creació.


El ple municipal de Palafolls ha aprovat aquest vespre el pressupost municipal per a l'exercici 2020. L'import total ascendeix a 10.216.280€.

 

Més recursos per poder millorar la prestació de serveis públics a Palafolls

 
despesses gràfica.jpg

El govern ha decidit destinar un milió d'euros a reforçar i estabilitzar la plantilla, fent més forta l'àrea de Recursos Humans de la casa per poder millorar la prestació de serveis públics de cara a la ciutadania. En concret, respecte a l'any anterior, el capítol I (personal) s'augmenta en 525.000€, i el II (béns i serveis) s'incrementa amb 455.000€. L’increment de recursos per aquests capítols inclou un augment del 2,8% del sou dels treballadors públics (un total de 120.000€), i una previsió de 95.000€ per assegurar-los la paga de productivitat.

L'aposta és ferma”, com ha destacat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, "en disposar d'una plantilla adequada al màxim possible, en capacitat, nombre, disponibilitat, especialitat, etcètera". Alemany ha explicat que "això implica en molts casos una previsió més realista i ajustada a les necessitats d’alguns serveis públics bàsics com poden ser el manteniment dels espais verds i també la neteja d’equipaments municipals".

Noves aplicacions per a noves regidories

 

El nou govern ha redissenyat l’organigrama municipal amb la creació de noves carteres que es dotaran de pressupost, en xifres aproximades: 12.000€ per transparència, 15.000€ per salut, 20.000€ a patrimoni, 13.000€ per participació, 16.000€ per a un projecte per destinar el 0,5% d'IBI a projecte de medi natural, 6.000€ per a entitats, i 25.000€ per a l’àrea de comunicació i publicitat.

Els pressupostos reflecteixen la preocupació pel tractament dels residus, i el manteniment d’infraestructures

gràfica residus.jpg

Malgrat que la gestió de la despesa pressupostària es redueix a un 30%-40% després de l’abonament de les despeses fixes (salaris i serveis obligatoris), d’entre les inversions que enguany s’augmenten hi ha un increment de 40.000€ per a la recollida, gestió i tractament dels residus (de 939.000€ es passa a 970.000€). En matèria de Medi Ambient, el manteniment dels espais verds i l’arbrat es veu beneficiat per un increment de 50.000€ de 227.000€.

La despesa per a la neteja d’equipaments s’incrementa també en 110.000€, passant de 280.000€ a 390.000€, mentre que l’aplicació pressupostària destinada a la gestió del centre Respir es duplica, passant de 60.000€ a 120.000€. Un altre dels augments destacats el trobarem a les aplicacions corresponents a les despeses diverses de les diferents regidories, que són vora els 100.000€. En aquest cas, el criteri és el de donar certa flexibilitat a les regidories i evitar constants modificacions pressupostàries, assumint despeses per petits projectes o activitats que no han pogut preveure o concretar en el moment de fer el pressupost.

ingressos gràfica.jpg

L’import total del pressupost per al 2020 ha implicat una disminució de 90.000€ en els ingressos respecte als comptes de l’any passat. Aquesta circumstància és causada per la disminució del capítol de Transferències de capital (358.000€ menys que l'any anterior), a raó de no tenir previst cap ingrés procedent de cap administració pública o entitat destinat a finançar despeses de capital, com l'any passat sí que va succeir per les obres a Roig i Jalpí. Sí que hi ha un augment de la recaptació d'impostos directes (80.000€) respecte a l'any 2019, i un increment significatiu en l’apartat de transferències corrents de 160.000€ provinents d'administracions supramunicipals.

 

 Número de visites
1341
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043