Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
08/12/2022 | 22:53 h
previsio
 
 
08/12/2022 | 22:53 h

L’Ajuntament de Palafolls aposta per la mediació ciutadana i afavorir la cohesió social

27 d'octubre de 2017


Justament, com institució de proximitat, l'Ajuntament ha incorporat al seu catàleg de serveis un de nou que pretén ajudar als palafollencs a resoldre els conflictes nascuts de les relacions entre la ciutadania.

Es tracta del servei de mediació ciutadana amb el que el consistori vol donar resposta a la necessitat social de noves formes de resolució de conflictes, evitant denúncies judicials que puguin allargar encara més el conflicte.

La mediació vol establir ponts de diàleg entre les persones que plantegen un conflicte, ajudant-los a crear comunicació i generant idees i opcions resolutives de forma àgil i positiva. Els mediadors ciutadans desenvolupen el seu rol en un marc de neutralitat, imparcialitat i confidencialitat apropant a les parts implicades a la recerca de solucions lluny de les confrontacions judicials.

La mediació ciutadana es caracteritza per apostar pel pacte, el compromís i la cultura del diàleg, atorgant als ciutadans i ciutadanes un paper actiu i responsable davant els conflictes i la recerca de solucions, tot habilitant espais neutrals on poder gestionar els conflictes i obtenir una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

Els mediadors acompanyen als veïns a la recerca d’un pacte que resolgui els conflictes més comuns com ara sorolls, obres, molèsties, conflictes familiars, o derivats de les activitats econòmiques.

Què és la mediació?

És una manera de resoldre els conflictes, els malentesos, i situacions de discrepància a través del diàleg acompanyat per un mediador. És un servei gratuït, confidencial, voluntari i participatiu que fomenta la prevenció, l’apropament, la comprensió i el diàleg, fent possible que les persones, i els col·lectius, arribin per si mateixos a acords satisfactoris i duradors, que fomentin la convivència i la ciutadania.

Qui intervé en la mediació?
Persones o col
·lectius interessats, acompanyats per mediadors imparcials especialitzats que, sense imposar solucions, garanteixen que tothom sigui escoltat i respectat i ajuden a facilitar uns acords transformadors i compartits.

Qui pot sol·licitar la mediació?

Per iniciar-la, n’hi ha prou que una de les parts ho demani. El servei de mediació ciutadana contacta amb les parts per oferir la mediació o una altra eina de gestió de conflictes. En el cas que les parts acceptin, s’inicia el procés. S’organitza una trobada de les parts en un espai neutral i un horari convenient per a tots. El procés es tanca amb un document a on es recullen els acords obtinguts.

El servei es presta des de la Diputació de Barcelona i s'ha de sol·licitar des de l'Ajuntament. Els interessats en fer-ne ús es poden adreçar, segons la temàtica de la problemàtica: veïnatge, social, ciutada, col·lectiu, tràfic, laboral, etc. , a les diferents àrees de l'Ajuntament que la valoraran i en faran la derivació pertinent. Número de visites
1689
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043