Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
09/12/2022 | 14:55 h
previsio
 
 
09/12/2022 | 14:55 h

L'Ajuntament millora els camins de terra que són de la seva titularitat i aposta per intervencions que perdurin en el temps

3 de novembre de 2017


Són molts els camins de terra que entrellacen el nostre municipi i que són utilitzats per veïns del municipi diàriament per motius de mobilitat, lleure o descoberta de l'entorn. L'Ajuntament és conscient que a banda de la millora puntual hi ha punts conflictius en els quals cal una intervenció que ha d'anar més enllà d’una regularització del ferm o que una neteja dels canals naturals per la sortida de l'aigua.

Recentment han estat quatre les intervencions que cal destacar.

El camí anomenat de Sant Genís de Palafolls a les Ferreries, en la proximitat del cementiri, ha estat millorat amb la construcció d'una cuneta de formigó per tal de canalitzar l'aigua de la pluja i evitar que es malmeti en dies de tempesta o pluja constant. L'aigua ha estat canalitzada cap a la riera respectant els camins de vianants existents. Amb aquesta millora es dóna resposta al l'ús cada cop més creixent d'aquest camí com accés al cementiri o a les escoles.

Una segona intervenció ha estat la construcció d'un gual de formigó i amb encastat de pedra a la pujada per darrera el polígon industrial del sector Mas Puigvert que dóna accés al Castell per la vesant nord, a la urbanització Mas Carbó i al veïnat de Casanons . Aquesta mateixa intervenció s'ha fet al camí situat darrera la distribuïdora de begudes Scs. De Masens, concretament a la intersecció entre el camí de Sant Genis de Palafolls a les Ferreries, i el camí de Can Camps, a pocs metres de la carretera B-682.

Igualment als camins de terra de darrera al polígon industrial del sector Mas Puigvert s'ha millorat la recollida de l'aigua pluvial canalitzant la cuneta en el camí de connexió entre els disseminats de Cal l'Adrofeu i Cal Roig. En aquest punt es recull l’aigua de la cuneta del camí i es condueix mitjançant canalització soterrada fins a l’altra banda de la cruïlla, i desembocant en la vall de recollida de pluvials dels camps existent.

Aquestes intervencions s'emmarquen en la voluntat de millora i manteniment del camins de terra de titularitat del consistori.Número de visites
2009
  • Tasques de regularització del ferm, camins de titularitat de l'Ajuntament
  • Construcció d'una cuneta de formigó, camí de Sant Genís al centre
  • Recollida de l'aigua pluvial canalitzant la cuneta
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043