Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
12/08/2020 | 22:39 h
Notícies
previsio
 
 
12/08/2020 | 22:39 h

La sala de plens acull aquest divendres a les 19 h el Ple de l'Ajuntament d'aquest mes de gener amb 16 punts en l'ordre del dia

25 de gener de 2018


Aquest divendres 26 de gener es convoca la sessió ordinària mensual del ple de l'Ajuntament a les 19 h. Es tracta del primer Ple d'aquest 2018 i el seu ordre del dia compta amb 16 punts, els quals es detallen a continuació:

 

Part resolutiva:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

 

Donar compte de la gestió de l'equip de govern

2. Sol·licituds, comunicacions i disposicions d'interès per a l'administració municipal.

- Donar compte de la resolució del procediment d'autos núm.191/2016 del jutjat de lo social núm.3 de Girona

3. Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia 1520/2017 a 1802/2017 i 1/2018 a 66/2018 i control d'òrgans de govern

4. Ratificació del decret d'alcaldia 1781/2017, de 28 de desembre de 2017 d'aprovació de la modificació dels torns horaris dels membres de la policia local fins a la finalització de l'anualitat 2018

5. Valoració de la Festa Major 2017

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals

6. Modificació del règim de dedicació i retribucions dels regidors

7. Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Palafolls

8. Aprovació inicial del reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals

9. Aprovació inicial del reglament d'ús i funcionament intern de la casa de les entitats de Palafolls «La Nau»

10. Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals de Malgrat de Mar i Palafolls

11. Resoldre el procediment d'exercici de potestat d'investigació en relació al Camí de Cal Besó

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics

12. Donar compte al Pla del decret núm.1791/2017 d'aprovació de la modificació núm.10/2017

13. Aprovació de l'aplicació de la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres i taca llicència d'obres de la Fundació privada Aspronis

 

Part de Control

14. Moció que presenta el grup ERC-AM de suport i adhesió al manifest de somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa

15. Moció que presenta el grup del PCS-CP per exigir a la Generalitat l'abonament del deure pendent de les escoles bressol

 

16. Precs i preguntes.Número de visites
1237
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043