Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
12/11/2019 | 02:36 h
Notícies
previsio
 
 
12/11/2019 | 02:36 h

Aquest divendres tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

25 d'abril de 2018Aquest divendres 27 d'abril es convoca una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament a les 19 h a la sala de plens. L'ordre del dia compta amb set punts i es pot consultar el document oficial de la convocatòria al Tauler d'Anuncis Oficial de l'Ajuntament, els quals es detallen a continuació:


PART RESOLUTIVA

ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS:
1. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2018 DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I GENERACIÓ DE CRÈDITS.
2. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.
ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS:
3. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 549/2018 D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ D’UN REGLAMENT DE LES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS A LA VIA PÚBLICA.
4. PROPOSTA PER A L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN SEGON LLOC DE TREBALL.
5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.
6. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS –ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA-.
7. MOCIONS PRESENTADES PELS REGIDORS.
7.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM EN DEFENSA DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL.
7.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSC-CP PER LA LLIBERTAT DELS POLÍTICS CATALANS.
7.3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.Número de visites
602
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043