Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/04/2021 | 08:57 h
Notícies
previsio
 
 
18/04/2021 | 08:57 h

S'obre la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018 (MIFO) per a rendes baixes

23 de maig de 2018


L'Ajuntament facilita la informació i els impresos pertinents que s'han de tramitar directament amb el Consell Comarcal del Maresme abans del 29 de juny. 

Fins el 29 de juy hi ha temps per lliurar la sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme, òrgan que gestiona la convocatòria per a la concessió, en Règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018 (MIFO). Aquesta convocatòria no és restringida i es pot acollir tothom que compleixi els requisits.

Entre ells hi ha, entre d'altres: acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut); tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer; ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat; acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador; no pagar un lloguer mensual superior a Barcelona ciutat i la seva demarcació: 600€ i famílies nombroses: 900€; tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera; estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud, etc. 

Així doncs, l’import màxim de la renda de lloguer al Maresme per tramitar l’ajut és de 600 euros, però  per a les persones sol·licitants amb carnet de FAMÍLIA NOMBROSA l’import mensual pot arribar a 900€, la novetat més important respecte l’any 2017.Per a qualsevol dubte els interessats es poden adreár a l'adreça electrònica habitatge@ccmaresme.cat.

Adjunt a aquesta informació trobareu tots els documents i la informació necessària per tramitar el suport: 

  1. Resolució GAH/970/2018, de 16de maig
  2. Resum lloguer MIFO (Document informació perquè doneu als sol·licitants de l’ajut)
  3. Sol·licitud de la subvenció
  4. Full del banc normalitzat
  5. Declaració jurada d’ingressosNúmero de visites
1171
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043