Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
30/05/2023 | 08:51 h
previsio
 
 
30/05/2023 | 08:51 h

Aquest divendres 25 de maig se celebra un nou Ple Ordinari amb 16 punts en l'ordre del dia

24 de maig de 2018


La sala de plens de l'Ajuntament torna a acollir una nova sessió del Ple del consistori, en aquest cas en el seu format ordinari. La convocatòria de la sessió és aquest divendres 25 de maig a les 19 h per tractar un total de 16 punts que a continuació es detallen i els quals es poden consultar en el document oficial del Tauler d'Anuncis disponible en el següent enllaç .

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2. SOL·LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D'lNTERÈS PER A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
- DONAR COMPTE DE L'ACCEPTACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SEVEIS DE L'ANY 2018 DEL "PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019": OFICINA DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT. EMPODERAMIENTO, ATENCIÓN Y FORMACIÓN A MUJERES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
-DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER FOLCH I TORRES ENTRE ELS CARRERS SANT LLUÍS l L'AV. DEL MAR: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I INICI DEL PROCEDIMENT.

3. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 1T. TRIMESTRE DEL 2018.


4. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1 TRIMESTRE DEL 2018.


5. DONAR COMPTE DE L'lNFORME DE MOROSITAT DEL 1 TRIMESTRE DEL 2018.

 

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2018 DE SUPLEMENT
DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE CRÈDIT PER A DESPESES GENERALS.


7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2018 DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI l SUPLEMENT DE CRÈDIT.


8. PROPOSTA D'ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES l D'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT INTERN DE IA CASA DE LES
ENTITATS DE PAIAFOLLS "LA NAU".


9. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ l APROVÀCIÓ DEL REGLAMENT DE LA TAULA DE TREBALL DELTA I IA BAIXA TORDERA.


10. APROVACIÓ DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.


11. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ASSETJAMENT DELS EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.


12. PROPOSTA PER A L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D'UN SEGON LLOC DE
TREBALL.


13. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 10-16 "NUCLI NORD DE SANT GENÍS".

PART DE CONTROL


14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'ERC-AM PER L'ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG
DE PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC l AMBIENTAL DE PALAFOLLS.


15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'ERC-AM PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D'AGRESSIONS SEXUALS. Número de visites
1359
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43