Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/10/2022 | 21:58 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
02/10/2022 | 21:58 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls
24/3/2022
SERVEIS SOCIALS: ANUNCI BOP BASES REGULADORES AJUTS SERVEIS SOCIALS.
21/3/2022
Pla Local de Seguretat de l'Ajuntament de Palafolls 2022-2026
21/3/2022
Delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la política activitat d'ocupació, Programa Treball i Formació 2022
21/3/2022
Pla comarcal del Maresme per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025
25/10/2021
ENSEYAMENT: ANUNCI APROV. LLISTA SOL. CURS CATALÀ BÀSIC
25/10/2021
ENSENYAMENT: ANUNCI APROV. LLISTA SOL. CURS CASTELLÀ BÀSIC
14/12/2020
URBANISME: anunci d'aprovació definitiva de conveni urbanístic sobre cessions vinculades a la gestió urbanística integrada del futur de sector de sòl núm. 33
18/6/2019
Publicació de la llista de sol·licitituds pel curs 2019-2020 de l'especialitat de dansa de l'Escola municipal de Música i Dansa
18/6/2019
Publicació de la llista de sol·licitituds pel curs 2019-2020 de l'especialitat de música de l'Escola municipal de Música i Dansa
2/4/2019
URBANISME: Anunci aprovació inicial conveni urbanístic regularització cessions anticipades
7/2/2019
URBANISME: anunci d'aprovació inicial del projecte per l'adequació dels espais per illes de reciclatge
17/9/2018
URBANISME: anunci d'aprovació definitiva del projecte d'adequació i reforma de local per implantació de l'arxiu municipal
20/3/2018
URBANISME: anunci d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la UA 17
29/11/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per Servei de Dansa corresponent al 1r trimestre del curs 2017-18
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2022
28/6/2022
MEDI AMBIENT: Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població. Franja Perimetral Nucli Urbà de Palafolls
14/6/2022
ENSENYAMENT: ANUNCI ACORD JGL APROV. BAIXES MUSICA CURS 2021-2022 MAIG
14/6/2022
ENSENYAMENT: ANUNCI ACORD JGL APROV. BAIXES DANSA CURS 2021-2022
10/6/2022
ENSENYAMENT: ANUNCI ACORD JGL APROV. OFERTA PLACES DANSA CURS 2022-2023
10/6/2022
ENSENYAMENT: ANUNCI ACORD JGL APROV. OFERTA PLACES CURS 2022-2023 MUSICA
25/5/2022
Desactivació del Comitè municipal d’emergències per fer front a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043