Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/10/2022 | 21:24 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
02/10/2022 | 21:24 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
16/6/2022
OF16 Taxa Serveis Generals
16/6/2022
OF30 Taxa prestació Servei Escola Bressol
22/12/2020
OF20 Taxa per a la utilització d'equipaments municipals
1/9/2022
OF22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
1/9/2022
OF19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
1/9/2022
OF18 Taxa Ocupació terrenys ús públic amb mercaderies, runes i altres instal·lacions
11/3/2022
OF31 Reguladora prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de cementiri
11/3/2022
OF4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
17/12/2021
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
17/12/2021
OF34 Taxa estacionament Vehicles Tracció Mecànica en vies públiques
17/12/2021
OF26 Taxa serveis Sanitat Preventiva
17/12/2021
OF24 Taxa Subministrament Aigua Potable
17/12/2021
OF17 Taxa aprofitament espai domini públic empreses explotadores subministraments
17/12/2021
OF14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
17/12/2021
OF13 Taxa Servei Cementiri Municipal
17/12/2021
OF12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
17/12/2021
OF10 Taxa prestació serveis intervenció administrativa Activitats
17/12/2021
OF9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
17/12/2021
OF7 Taxa expedició de Documents Administratius
17/12/2021
OF5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043