Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:07 h
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:07 h

Dijous 30 Treball activarà una prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

29 d'abril de 2020


La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic.


Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d'euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.

 

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

 

La prestació s'adreça a persones físiques, en estat laboral actiu, que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

 

1. Treballadors per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

2. Treballadors per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

3. Treballadors per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

4. Treballadors per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball. Treballadors per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

 

Sol·licitud de l'ajut

 

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

 

L'ajut es podrà sol·licitar a través del següent formulari que estarà actiu a partir del dijous 30 d'abrilhttps://bit.ly/35gzDwS

 

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.

 

Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.



Número de visites
1284
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43