Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2024 | 13:38 h
previsio
 
 
22/02/2024 | 13:38 h

L’Ajuntament de Palafolls constitueix un Comitè Municipal d’Emergències per seguir coordinant la resposta a la COVID-19

14 de març de 2020


La Sala de plens de l’Ajuntament de Palafolls serà el centre de coordinació operatiu municipal


L’Ajuntament de Palafolls ha constituït un Comitè Municipal d’Emergències amb les tasques, les atribucions i els membres que tot seguit es detallen, i estableix la Sala de plens de l’Ajuntament de Palafolls com el centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL).

 

Aquest Comitè supleix la mancança d’un Pla d’Emergències Municipal d’aquest ajuntament, i estarà operatiu mentre durin les circumstàncies que el facin necessari fins a un nou acord que deixi sense efecte la seva operativitat, amb una previsió inicial de 15 dies. L’Ajuntament s’adaptarà, com està fent fins ara, a les necessitats que es vagin generant en funció de les instruccions que es vagi rebent per part de les autoritats sanitàries o les administracions competents.

 

L’Ajuntament, a través de l’alcalde, que és a qui correspon regir aquest òrgan, ha confeccionat el següent esquema.

 

Com serà aquest Comitè i quines atribucions té conferides?

 

El Comitè inclourà un òrgan assessor, un gabinet d’informació i deferents grups locals que tindran les següents tasques i atribucions:

 

L’ALCALDE

 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla en la primera tinent d’alcalde (o en altres regidors/es, si en manquen).

L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de protecció civil municipal.

 

EL CONSELL ASSESSOR

 

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l’alcalde.

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l’alcalde als seus respectius col·laboradors.

- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

 

El Consell Assessor es compon de:

 

- El / La cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població i adjunt tècnic

- El / La cap del Grup Local Sanitari i adjunt

- El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida i adjunt tècnic

- El / La cap del Grup Local d’Intervenció 

- El / La coordinador municipal de l’emergència

- El / La cap del Gabinet d’Informació més adjunt tècnic

 

EL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

 

Les funcions d’avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i especialment als elements vulnerables.

- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

 

Les funcions d’ordre són:

 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.

- Controlar els accessos a la zona de risc.

- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit d’accés dels components dels grups d’emergència.

- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea sanitària.

 

EL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

 

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d’emergència sobre l’actuació en front de l’emergència.

- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.

- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.

- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

 

EL GRUP LOCAL SANITARI

 

Les seves funcions són:

- Informar-se de la situació sanitària en l’àrea d’emergència.

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats.

- Cobrir les necessitats farmacèutiques.

- Coordinar serveis socials municipals amb la resta d’equips d’actuants en cas de persones dependents en la zona afectada.

- Realitzar les tasques de salut pública.

 

EL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.

- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.

- Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones afectades.

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.

- Rebre el voluntariat.

 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

 

És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

 

Les seves funcions són:

- Coordinar l’emergència.

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal.

- Rebre comunicacions del CRA.

- Assessorar l’alcalde.

- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents grups d’emergència.

 

EL GABINET D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

 

El Gabinet d’Informació Municipal és l’òrgan responsable de donar la informació en el moment de l’emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l’emergència

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectadesNúmero de visites
1135
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43