Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
10/12/2023 | 02:08 h
aaa
previsio
 
 
10/12/2023 | 02:08 h

Anunci d'aprovació inicial del Reglament de Serveis d'Atenció Domiciliària (Reglament SAD)

24 de maig de 202224 de maig de 2022Es sotmet a informació pública, durant un termini de trenta (30) dies hàbils des de la darrera públicació en el tauler d'anuncis, al DOGC, BOP i en un mitjà de comunicació escrita diària, l'acord del Ple de data 19/05/2022 relatiu a l'aprovació inicial del Reglament de Serveis d'Atenció Domiciliària (Reglament SAD).

 

Les al·legacions o suggeriments s'hauran de presentar davant de l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts en la normativa. Aprovació inicial del Reglament de Serveis d'Atenció DomiciliàriaNúmero de visites
737


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43